Chuniversiteit logomarkChuniversiteit.nl
Chuniversiteit­schrift

Oud nieuws (2012)

In deze drukke decembermaand even een artikel uit de oude doos: nepnieuwsartikeltjes in een studieverenigingsblad.

Een archiefdoos wordt geopend
Een nieuw artikel zat er even niet meer in

Lunchlezingen voortaan op zondagavond

Link

Al geruime tijd organiseert A-Eskwadraat ééns per twee weken op woensdagmiddag een lunchlezing waarbij een gratis lunch aangeboden wordt. Deze lunchlezingen zullen voortaan gehouden worden op zondagavond. Dit is besloten omdat de opkomst niet altijd even hoog is – sterker nog, het komt slechts zeer weinig voor dat een lunchlezing exact evenveel mensen trekt als de vorige.

Het plannen van lunchlezingen tijdens de lunch is dan ook niet handig, zo concludeerde de na een kort onderzoek; tijdens lunchtijd hebben de meeste mensen lunch, en mensen hebben dan wel betere dingen te doen dan naar lunchlezingen te gaan. Wanneer de lunchlezingen op zondagavond worden gehouden, kan dit probleem vermeden worden, vrijwel niemand luncht immers op dat moment.

Een oud-bestuurslid dat helemaal niets met de zaak te maken heeft, wijst echter op een andere mogelijke oorzaak: wij Nederlanders willen altijd voor een dubbeltje op de eerste rij zitten – de lunchlezingen zijn echter volledig gratis. Ook Ben Krent, achtstejaars Economie, is het daar volledig mee eens: ‘There ain’t no such thing as a free lunch, en dat weten de studenten ook wel. De enige manier om meer geïnteresseerden te trekken is door lunchlezingen betaald te maken.’ De SpoCie belooft deze mogelijkheid ook te onderzoeken.

Minnaertgebouw krijgt nieuwe naam

Link

In navolging van het Wiskundegebouw wordt nu ook het Minnaertgebouw voorzien van een nieuwe naam: het oranjerode gebouw van de faculteit Bètawetenschappen gaat in de toekomst de naam Minaretgebouw dragen. Een woordvoerder legt de naamwijziging uit: ‘Het is gebleken dat onze studenten regelmatig moeite hadden met het correct spellen van de naam van het Minnaertgebouw. We hebben daarom bekeken welke namen en woorden nog meer te vormen zijn met de letters van ‘Minnaert’ en zijn tot de conclusie gekomen dat ‘minaret’ de beste optie is; ‘minaret’ geniet meer bekendheid onder mensen dan Minnaert en is daarmee ook minder gevoelig voor onjuiste spelling. Ook heeft het een letter minder, wat past bij het plan van de bètafaculteit om met minder door te gaan.’ De naamswijziging zal begin april van kracht worden. Wat er met de overgebleven ‘N’ wordt gedaan is nog niet duidelijk.

De multiculturalisme-tolererende gemeenschap is verheugd over de aanstaande naamswijziging, maar niet iedereen is even enthousiast. Neerlandici spreken van schande over het wederom verdwijnen van een tussen-n. Wilders heeft aangegeven kamervragen over de naamsverandering te stellen.

Universiteit Utrecht wederom hoog op ranglijst meest centraal gelegen Nederlandse universiteiten

Link

Net als alle voorgaande jaren staat de Universiteit Utrecht weer bovenaan de ranglijst van meest centraal gelegen Nederlandse universiteiten, die jaarlijks door de Universiteit Utrecht wordt samengesteld. Collegevoorzitter Yvonne de Rooy is niet verbaasd over de resultaten: ‘Wij investeren continu in het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Al sinds de stichting van de universiteit weten we ieder jaar weer hoog op de lijst te eindigen, en ik ben er volledig van overtuigd dat de UU haar huidige plaats zal blijven vasthouden’.

De meeste universiteiten reageerden positief op het nieuws. Volgens Bas Kortmann, rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen zou de UU model moeten staan voor heel Nederland en zouden alle universiteiten moeten streven naar een centralere ligging: ‘de waarheid ligt immers altijd in het midden’. De Rijksuniversiteit Groningen en Maastricht University waren niet voldoende goed bereikbaar voor commentaar.

Scheuren vanaf altijd al niet langer toegestaan

Link

Het is een algemeen gegeven dat niet alle leden de Vakidioot even gretig openslaan. De redactie is daar niet altijd even blij mee, maar ze kunnen er nog enigszins mee leven, zoals redactielid Chun ons uitlegt: ‘Ik lees hem zelf ook nooit’. Ook dat lezers de Vakidioot nog wel eens misbruiken als kladblok of toiletpapier stemt de redactie niet gelukkig. Onlangs is erger een erger vergrijp geconstateerd: het scheuren van blaadjes uit de Vakidioot. Dit schiet bij de redactie totaal in het verkeerde keelgat: ‘In je auto wil je toch ook niet scheuren?!’, jammert een redacteur die anoniem wenst te blijven.

Om verder leed bij de redactie te voorkomen is daarom in overleg met het bestuur bepaald dat aan leden die betrapt worden op het onherstelbaar verminken van Vakidioten de toezending per direct zal worden stopgezet. Er zal geen sprake zijn van restitutie van abonnementsgeld.